Publicaties en reacties over De Poldermetropool

 

Overhandiging aan Van Aartsen Met Margreeth de Boer in Amsterdam Met Jeannette Baljeu

Wim Derksen (hoogleraar Bestuurskunde en onderzoeker van de stedelijke samenleving.)

Derksen schreef een uitvoerige column op zijn website en concludeert dat de concurrentie tussen de steden een goede zaak is. ‘Wees blij met het feit dat de Randstad niet bestaat.’ Lees hier de tekst van de column.

Jan Ritsema van Eck (senior onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving), tijdens een lezing op het Ministerie van IenM op 26 november 2013:

“Ik heb het boek met veel plezier gelezen: het geeft in een notendop de geschiedenis van de ruimtelijke ordening in Nederland geschreven voor een breed publiek, van de ecologische ramp waar de Randstad mee begon tot de schaalsprong Almere. Het laat ook mooi zien dat het Groene Hart en onze steden-met-een-menselijke-maat internationaal hoog staan aangeschreven en dat het nationaal ruimtelijk beleid het in de naoorlogse periode in dat opzicht blijkbaar best aardig heeft gedaan. Maar waar in het boek de Poldermetropool als een samenhangende metropoolregio wordt gepresenteerd trek ik, op basis van Vele steden maken nog geen Randstad en recentere PBL-studies, een andere conclusie.”

Recensie van drs. M.H. Langelaan voor NBD Biblion: ‘…een speels opgezet en plezierig leesbaar boek waarin de auteur zijn analyses verlevendigt met aansprekende voorbeelden en meningen van andere randstedelijke professionals. Inspirerend voor politici en bestuurders.’

Recensie Joost Schrijnen in S+RO: ‘Kortom, De poldermetropool is kort en krachtig, een leesbaar betoog over wat je moet weten over de Randstad, met ook persoonlijke connotaties van de ervaren Maessen.’ 

Bespreking Poldermetropool in Blauwe Kamer, april 2013. ‘…Prettig leesbaar…’ ‘…legt trefzeker de vinger op op hetgeen de Randstad tot een geheel maakt, namelijk dat er helemaal geen eenheid is.’

Recensie op website Nul20: Maessen is ‘er diep ingedoken’ en de De Poldermetropool is ‘een leesbaar boek(je)’. De ondertitel Wat iedereen moet weten over de Randstad  ‘is niet overdreven’.

De Randstad: een kip met gouden eieren. Boekbespreking door Wim Carabain in VNG-magazine 24 mei 2014.

Architect Syb van Breda springt van Randstad naar Dubai

Bekijk hier de video over de boekpresentatie in SPUI25 in Amsterdam op 26 maart.

Wat is Den Haag zonder de Randstad. Gepubliceerd in Den Haag Centraal 12-4-2013.

Noordholllands Dagblad. Er zit groei in de poldermetropool

Recensie David Dooghe (Vereniging Deltametropool)

Share

Sorry, the comment form is closed at this time.