mrt 192012
 

Het nieuwe coalitieakkoord van de Haagse gemeenteraad heeft een opmerkelijke slotzin: ‘Den Haag kan de internationale concurrentie niet alleen aan. Wij willen de samenwerking met de Rotterdamse regio verstevigen. De gezamenlijke ambitie is het ontstaan van een Metropoolregio.’

Op het eerste gezicht zijn Den Haag en Rotterdam steden die niet veel met elkaar gemeen hebben. Wie echter met een historische blik naar hun oorsprong en ontwikkeling kijkt, vindt veel wat hen bindt.

Rotterdam is groot geworden door de scheepsbouw, de handel en de havengebonden industrie en dienstverlening. Den Haag is al eeuwen het regeringscentrum van het zeevarende Hollandse volk. Hier werden de besluiten genomen over de koloniale economie waaruit grote ondernemingen zijn voortgekomen.

Wat de Zuid-Hollandse steden bindt, is deze oriëntatie op zeevaart en handel en andere vormen van dienstverlening aan de wereld, in het bijzonder de bestuurlijke en juridische organisatie daarvan. Dat ligt aan de grondslag van de dubbelstad Rotterdam-Den Haag en het heeft enkele specifieke economische clusters hier tot ontwikkeling gebracht.

Met een mix van praktische, leuke en creatieve activiteiten kunnen Rotterdammers en Haaglanders dichter bij elkaar komen en kan het potentieel van dit zeer dichtbevolkte en nijvere gebied veel beter worden benut. Dan gaat het niet alleen over nieuwe bedrijven aantrekken. Ook het beroepsonderwijs, de arbeidsmarkt en het mkb kunnen ervan profiteren wanneer zij deze dubbelstad als thuismarkt beschouwen. Als de basis breder is, kan de top hoger worden. Een metropoolregio is een spannend gebied om in te studeren, te werken en te wonen.

(Gepubliceerd in Focus Haaglanden, juni 2010)

Share