Opdrachtgevers 2001-2016

 
 • Communicatie-adviseur Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Den Haag: adviseur verbetering presentatie bestemmingsplannen.
 • Bouwend Nederland en Ministerie van BZK: adviseur voor ‘Vlottrekken bouwprojecten’.
 • VNO-NCW Rotterdam: communicatieadviseur van het bestuur
 • Project ‘Werktvoordewereld’: onderzoek naar de oprichting van een digitaal nieuwsplatform over de economische ontwikkeling van de zuidelijke Randstad
 • Schrijver van De Poldermetropool. Wat iedereen moet weten over de Randstad.
 • Metropoolregio Rotterdam Den Haag: communicatiemanagement bij de projecten A13-A16 en Blankenburgverbinding.
 • 2010-2015: Stadsregio Rotterdam: woordvoerder en communicatiemanager.
 • Ministerie van BZK, directie Bouwen: communicatieadvies over en redactie van het rapport Versnellen Bouwprojecten
 • Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Regio Utrecht: diverse projecten en programma’s
 • Ecoshape, het innovatieprogramma van de waterbouwsector in Nederland
 • Gemeenten Amsterdam, Almere, Dordrecht, Den Haag, Midden-Delfland
 • Stuurgroep Groene Hart
 • Bestuurlijk Platform Zuidvleugel
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 • Inspectie Verkeer en Waterstaat
 • Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)
 • Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)
 • Algemene Rekenkamer
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 • Groenservice Zuid-Holland.
 • Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen
 • Commissie Genetische Modificatie
Share