dr. Pieter J.J. Maessen

 

Van 2016 tot 2021 was ik speechschrijver, schrijftrainer en communicatieadviseur op de ministeries van EZK en LNV. Ik ben nu weer zelfstandig en werk in de journalistiek en geef schrijftrainingen voor beleidsmakers. Ik schrijf freelance voor Nederlandse dagbladen en ben gespecialiseerd in onderwerpen over jonge senioren.

Ik was parlementair en politiek redacteur bij Het Parool en NRC Handelsblad en werkte als woordvoerder en communicatiemanager bij verschillende ministeries. Van 2001 tot 2016 was ik zelfstandig adviseur.

Zie voor huidige activiteiten en publicaties de pagina Nieuws.

Loopbaan

Medio 2016 tot eind 2020: Senior-speechschrijver op de ministeries van EZK en LNV.

Van 2001 tot 2017:
Zelfstandig adviseur en publicist. Kijk hier naar de opdrachtgevers.
Nevenfunctie: adviseur van het bestuur van de Eo Wijers-stichting, voor ruimtelijke kwaliteit in de regio. www.eowijers.nl

Van 1994 tot 2001: Woordvoerder en communicatiemanager bij het Ministerie van VROM.

Van 1990 tot 1994: Woordvoerder en communicatiemanager bij het Ministerie van Defensie.

Van 1985 tot 1990: Bij NRC Handelsblad coördinator van de Haagse redactie en redacteur; later chef redactie Binnenland.

1989: Promotie op het proefschrift Bezuinigen op de gezinsverzorging. Besluitvorming in de verzorgingsstaat. Een onderzoek naar de interactie tussen regering, parlement en belangengroepen. Acco, Amersfoort, 1989.

Van 1980 tot 1985: Bij de Haagse redactie van Het Parool: redacteur / verslaggever voor buitenlandse zaken, defensie, ontwikkelingssamenwerking en algemene politiek.

Van 1979 tot 1980: Bij de Gemeenschappelijke Pers Dienst: parlementair redacteur.

1973 tot 1979: studie politieke wetenschappen in Leiden.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren