jan 302022
 

Den Haag, 30 januari 2022
door Pieter Maessen

De grootste beroepsorganisatie van coaches in Nederland gaat coaches met en zonder Europese certificering duidelijker onderscheiden binnen de beroepsgroep. De Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) wil zo de wildgroei in de markt bestrijden. Het ledenbestand van NOBCO is gegroeid van 1600 leden in 2015 naar 4500 in 2022.

De voorzitter van de NOBCO, Marieke Jellema, wijst erop dat de nieuwe leden die zich aanmelden relatief jong zijn en weinig levenservaring hebben. Een aantal jaren geleden waren de nieuwe leden vooral mensen ‘die aan het einde van hun loopbaan coaching als tweede of derde beroep gingen doen.’ De NOBCO wil over een paar jaar alleen nog maar coaches met een Europees certificaat op de website hebben staan. ‘Al die mensen die geen certificering hebben, moeten dus in actie komen’, zegt Jellema.

Bedrijfsartsen hebben in 2019 hun bezorgdheid geuit over de grote kans dat mensen met serieuze problemen op hun werk door ongeschoolden worden gecoacht.

Interview met Marieke Jellema, voorzitter van de NOBCO.

Coaching bij ABNAmro, overheden (Intercoach) en Rotterdam School of Management

Hetty Brand-Boswijk: een coach kan je weerstand vergroten

De beginnende coach leert niet te oordelen

Share