dr. Pieter J.J. Maessen

 

Van 2016 tot 2021 was ik speechschrijver, schrijftrainer en coach op de ministeries van EZK en LNV. Ik ben nu weer zelfstandig en ben beschikbaar voor coaching, schrijftraining voor de publieke sector en journalistiek. Ik schrijf freelance voor NRC Handelsblad.

Ik ben gespecialiseerd in communicatie over beleid, vooral over de gebieden economie, energie, technologische innovatie en ruimtelijke ontwikkeling. Ik was parlementair en politiek redacteur bij Het Parool en NRC Handelsblad en werkte als woordvoerder en communicatiemanager bij verschillende ministeries. Van 2001 tot 2016 was ik zelfstandig adviseur.

Ik schrijf regelmatig boekbesprekingen voor De Leesclub Van Alles.

Ik studeerde politieke wetenschappen in Leiden en promoveerde op een proefschrift over besluitvorming in de verzorgingsstaat.

 

   
   

 

 

Loopbaan

Medio 2016 tot eind 2020
Senior speechschrijver op de ministeries van EZK en LNV.

Van 2001 tot 2017
Zelfstandig adviseur en publicist. Kijk hier naar de opdrachtgevers.
Nevenfunctie: adviseur van het bestuur van de Eo Wijers-stichting, voor ruimtelijke kwaliteit in de regio. www.eowijers.nl

Van 1994 tot 2001
Woordvoerder en communicatiemanager bij het Ministerie van VROM.

Van 1990 tot 1994
Woordvoerder en communicatiemanager bij het Ministerie van Defensie.

Van 1985 tot 1990
Bij NRC Handelsblad coördinator van de Haagse redactie en redacteur; later chef redactie Binnenland.

1989
Promotie op het proefschrift Bezuinigen op de gezinsverzorging. Besluitvorming in de verzorgingsstaat. Een onderzoek naar de interactie tussen regering, parlement en belangengroepen. Acco, Amersfoort, 1989.

Van 1980 tot 1985
Bij de Haagse redactie van Het Parool: redacteur / verslaggever voor buitenlandse zaken, defensie, ontwikkelingssamenwerking en algemene politiek.

Van 1979 tot 1980
Bij de Gemeenschappelijke Pers Dienst: parlementair redacteur.

Van 1973 tot 1979
Studie politieke wetenschappen in Leiden, afstudeerrichting Internationale Betrekkingen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren