dr. Pieter J.J. Maessen

 

Van 2016 tot 2021 was ik speechschrijver, schrijftrainer en communicatieadviseur op de ministeries van EZK en LNV. Ik ben nu weer zelfstandig en werk in de journalistiek en geef schrijftrainingen voor beleidsmakers. Ik schrijf freelance voor Nederlandse dagbladen en ben gespecialiseerd in onderwerpen over jonge senioren.

Ik was parlementair en politiek redacteur bij Het Parool en NRC Handelsblad en werkte als woordvoerder en communicatiemanager bij verschillende ministeries. Van 2001 tot 2016 was ik zelfstandig adviseur.

In NRC Handelsblad verschenen:
-op 1 februari 2021 artikel over een nieuwe relatie na een periode van rouw.
-op 24 april 2021 artikel over lat-relaties bij senioren (pagina L18-19).
-op 23 november 2021 over het nut van relatietherapie
– op 3 mei 2022 over het bijna vergeten oorlogsleed van Vlodrop

Ik schrijf regelmatig boekbesprekingen voor De Leesclub Van Alles.

Ik studeerde politieke wetenschappen in Leiden en promoveerde op een proefschrift over besluitvorming in de verzorgingsstaat.

Huidige activiteiten (zomer 2022):
– Medewerker project opstellen informatieplannen ministeries van LNV en EZK.
– Medewerker aan onderzoek naar de vorming van colleges van BenW in 2022. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Montesquieu Instituut.
Huidige nevenfuncties:
– Bestuurslid van de Stichting Anne Vondelingprijs voor politieke journalistiek
– Aspirant-bestuurslid van de Vereniging Toonkunst Nederland
– Taalcoach bij VluchtelingenWerk Nederland

Loopbaan

Medio 2016 tot eind 2020
Senior-speechschrijver op de ministeries van EZK en LNV.

Van 2001 tot 2017
Zelfstandig adviseur en publicist. Kijk hier naar de opdrachtgevers.
Nevenfunctie: adviseur van het bestuur van de Eo Wijers-stichting, voor ruimtelijke kwaliteit in de regio. www.eowijers.nl

Van 1994 tot 2001
Woordvoerder en communicatiemanager bij het Ministerie van VROM.

Van 1990 tot 1994
Woordvoerder en communicatiemanager bij het Ministerie van Defensie.

Van 1985 tot 1990
Bij NRC Handelsblad coördinator van de Haagse redactie en redacteur; later chef redactie Binnenland.

1989
Promotie op het proefschrift Bezuinigen op de gezinsverzorging. Besluitvorming in de verzorgingsstaat. Een onderzoek naar de interactie tussen regering, parlement en belangengroepen. Acco, Amersfoort, 1989.

Van 1980 tot 1985
Bij de Haagse redactie van Het Parool: redacteur / verslaggever voor buitenlandse zaken, defensie, ontwikkelingssamenwerking en algemene politiek.

Van 1979 tot 1980
Bij de Gemeenschappelijke Pers Dienst: parlementair redacteur.

Van 1973 tot 1979
Studie politieke wetenschappen in Leiden, afstudeerrichting Internationale Betrekkingen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren