Pieter Maessen

 

Ik ben gespecialiseerd in communicatie over beleid, vooral over de gebieden economie, energie, technologische innovatie en ruimtelijke ontwikkeling. Ik was parlementair en politiek redacteur bij Het Parool en NRC Handelsblad en werkte als woordvoerder en communicatiemanager bij verschillende ministeries. Van 2001 tot 2016 was ik zelfstandig adviseur. Sinds medio 2016 ben ik voltijds senior speechschrijver. Ik werk zowel voor het Ministerie van van Economische Zaken als voor dat van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Ik studeerde politieke wetenschappen in Leiden en promoveerde op een proefschrift over besluitvorming in de verzorgingsstaat.

 

   
   

 

 

Loopbaan

Sinds medio 2016
Senior speechschrijver op de ministeries van EZK en LNV.
Ik schrijf regelmatig boekbesprekingen voor De Leesclub Van Alles.

Van 2001 tot 2017
Zelfstandig adviseur en publicist. Kijk hier naar de opdrachtgevers.
Nevenfunctie: adviseur van het bestuur van de Eo Wijers-stichting, voor ruimtelijke kwaliteit in de regio. www.eowijers.nl

Van 1994 tot 2001
Woordvoerder en communicatiemanager bij het Ministerie van VROM.

Van 1990 tot 1994
Woordvoerder en communicatiemanager bij het Ministerie van Defensie.

Van 1985 tot 1990
Bij NRC Handelsblad coördinator van de Haagse redactie en redacteur; later chef redactie Binnenland.

1989
Promotie op het proefschrift Bezuinigen op de gezinsverzorging. Besluitvorming in de verzorgingsstaat. Een onderzoek naar de interactie tussen regering, parlement en belangengroepen. Acco, Amersfoort, 1989.

Van 1980 tot 1985
Bij de Haagse redactie van Het Parool: redacteur / verslaggever voor buitenlandse zaken, defensie, ontwikkelingssamenwerking en algemene politiek.

Van 1979 tot 1980
Bij de Gemeenschappelijke Pers Dienst: parlementair redacteur.

Van 1973 tot 1979
Studie politieke wetenschappen in Leiden, afstudeerrichting Internationale Betrekkingen.

Bewaren

Bewaren

Bewaren